Feestvoorwaarden.

Feestvoorwaarden of reglement 

Indien er door de traiteur of zijn aangestelde verantwoordelijke wordt vastgesteld dat er voor te weinig personen is besteld, hebben wij het recht het extra voedsel aan te rekenen op de factuur of leverbon.

Vanaf 100 personen wordt er gratis gebakken en buffet opgesteld!! Maar afwassen, serveren, inladen, uitladen, vervoer, afruimen en sorteren van bestek, borden en glazen, ook dit alles voor ons materiaal wordt dit per uur vergoed. 

Er moet steeds stroom en warm water voorzien worden tenzij dit onmogelijk is. Dit dient op voorhand vermeld te worden aan de traiteur !

indien de accommodatie van de keuken waar de traiteur dient te koken niet voldoet zoals afgesproken. Heeft de traiteur het recht te wijzigen in de gerechten/buffet/menu.

Indien er materiaal ter plaatse blijft moet dit ten laatste voor dinsdag van de daaropvolgende week afgewassen terugbezorgd worden. Zo niet hebben wij het recht extra huur aan te rekenen. 

Bij het terug bezorgen van het materiaal moet het ontbrekende materiaal direct vergoed worden. 

Door de organisatie moet er voldoende drank voorzien worden voor de traiteur en zijn personeel. 

Er moeten tafels voorzien worden om het buffet op te zetten, het aantal meter varieert naargelang het aantal personen en/of gerechten en is te bespreken met de traiteur. Naast de barbecue moet er ook een tafel voorzien worden.  

Indien de traiteur extra materiaal zoals glazen, borden, bestek, tafels, stoelen enz. moet voorzien wordt hiervoor een huurprijs aangerekend. 

De definitieve bestelling moet binnen zijn op de maandag voorafgaand aan het betreffende weekend, is uw feest niet gepland in het weekend dan wordt er onderling afgesproken wanneer ze binnen moet zijn. 

Als er een factuur moet gemaakt worden, moet dit gemeld worden bij het plaatsen van de bestelling op mail, met de juiste gegevens en BTW nr op anders dient de traiteur 5€ administratieve kost extra te vragen voor het omzetten van leverbon naar factuur.  

Buiten een straal van 35 km en voor een feest, BBQ enz van minder dan 25 personen worden verplaatsingsonkosten aangerekend rekeninghoudend met de af te leggen km.( km vergoeding ) Tenzij anders overeengekomen.

Er word steeds een uurvergoeding gerekend voor verplaatsing heen en terug voor de traiteur en zijn personeel rekeninghoudend met het aantal afteleggen km.(boven de 35km ). 

Betalingsvoorwaarden : bij een leverbon wordt contant betaald op het einde van het feest, een factuur kan via de bank betaald worden maar dit moet vooraf gemeld worden. (zie hoger) 

Bij annulering van u feest vragen wij in hoogseizoen (april-augustus en december-januari) 10% van het offertebedrag ter compensatie van klanten die wij moesten doorsturen om de dag voor u te reserveren. Ook houden wij de kosten die bij annulering voorkomen af van het voorschot (vb. Annulering obers).

 

Prijslijsten kunnen steeds aangepast worden, in het begin van het jaar. 

Ongeacht de datum voor het feest gereserveerd is

 

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de feestvoorwaarden .  

 

 

 

Wij wensen U alvast een smakelijk en gezellig samenzijn!!